مدیریت: محمد مستاجران

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

آدرس ایمیل: info@mostajeran-stone.ir
وب سایت: www.mostajeran-stone.ir
تلفن: 031-33802252
نمابر 031-33804012
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16و 18
تلفن همراه: 0913-1158600
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16و 18