مسعود ماشین سازی

مسعود ماشین سازی

مدیریت: لنبانی

تولیدکننده: ساخت انواع سابهای نواری و
کالیبر

تلفن: 031-33801622
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12 و 14، روبروی لار سنگ
تلفن همراه: 09131157035 (مسعود) و 3272743-0913 (سعید) و 1342479-0913 (کیوان)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12 و 14، روبروی لار سنگ
031-33801622