مدیریت: محمودرضا منصوری

آدرس ایمیل: info@masoud-stone.com
وب سایت: www.masoud-stone.com
آدرس کارخانه: کارخانه شماره 1: فارس، شهرستان آباده، کیلومتر 5 جاده اصفهان (دوراهی بهمن)، شهرک صنعتی، سنگبری افشین ** آدرس کارخانه شماره 2: فـارس،‌ آباده، کیلومتر 12 جاده شیـراز، سنگبری میثاق
آدرس معدن: فارس، شهرستان‌آباده، معدن سنگ مرمریت توسکا
تلفن همراه: 0917-1171424 : * 0912-2250133