مدیریت: سید علی مطلبی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 021-56224780
نمابر 021-56224781
آدرس دفتر مرکزی: جنب درب شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه گوهر، سنگبری برادران مطلبی
جنب درب شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه گوهر، سنگبری برادران مطلبی
021-56224780