مظلومی بازرگانی

مظلومی بازرگانی

مدیریت: مظلومی

واردات- صادرات (لوازم سنگبری)

آدرس ایمیل: alireza_mazlumi@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، جاده آذرشهر، جاده کوج وار، جایگاه CNG، طبقه دوم
تلفن همراه: 0914-1167707
تبریز، جاده آذرشهر، جاده کوج وار، جایگاه CNG، طبقه دوم
34229459 -041