معادن میرزایی

معادن میرزایی

مدیریت: حمیدرضا میرزایی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت، گلد استون

آدرس ایمیل: www.orkastone@gmail.com
نمابر 086-46323377
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، قطب صنعتی بوعلی، سنگبری سجاد
آدرس معدن: محلات، روســتای خورهه، معدن فریجان خورهه آدرس معدن 2 : محلات، روســتای خورهه، مقابل روستای حاجی‌آباد معدن طرح چوب میرزایی آدرس معدن 3 : اصفهان، کاشــان، روستای نشلج، معدن مرمریت ارکا آدرس معدن4 : محلات، آذربایجان غربی، شــهر تکاب، روستای قلعه جو گــروه معــادن میرزایی، مقابل روســتای حاجی‌آباد
تلفن همراه: 0912-8660150 و 8660350-0912
دلیجــان، قطب صنعتی بوعلی، سنگبری سجاد
0912-8660150 و 8660350-0912