معدنی سیاه قلعه

معدنی سیاه قلعه

مدیریت: ناصر بهمنی پور

آدرس ایمیل: info@naser-stone.com
وب سایت: www.naser-stone.com
تلفن: 086-43236132
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، سنگبری ناصر
آدرس معدن: محلات، روســتای امیرآباد، منطقه دوستان
تلفن همراه: 0918-1659110
محلات، شهرک صنعتی ارقده، سنگبری ناصر
086-43236132