مدیریت: جوهری
تولیدکننده: انواع سنگ نیمه قیمتی جاسپر

آدرس ایمیل: info@labramine.com
وب سایت: www.labramine.com
تلفن: 021-88563352 : و 88681971-021
نمابر 021-88563372
آدرس دفتر مرکزی: تهران، سعادتآباد، خیابان سعادتآباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان 40 مرکزی، پلاک4
تلفن همراه: 09121964406
تهران، سعادتآباد، خیابان سعادتآباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان 40 مرکزی، پلاک4
021-88563352 : و 88681971-021