معدن مرمریت سیمرغ

معدن مرمریت سیمرغ

مدیریت: احمد پروین

تولیدکننده: مرمریت سیمرغ

سازمان فروش: کرمان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوار افرا، خیابان داوودی، پلاک 3

تلفن

034-33244115-7 :

آدرس ایمیل: info@acekagroup.com ** ahmadparvin@gmail.com
وب سایت: www.acekagroup.com
تلفن: 051-36010837 : * 051-36011163
نمابر 034-33242938
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار سیدرضی، سید رضی 7، پلاک 234
آدرس معدن: خراسان جنوبی، نهبندان، کیلومتر 90 جاده کرمان
تلفن همراه: 0915-1614207
مشهد، بلوار سیدرضی، سید رضی 7، پلاک 234
051-36010837 : * 051-36011163