معدن مرمر سفید

معدن مرمر سفید

مدیریت: جواد نعیمی

تولیدکننده: مرمر سفید کوپ، اسلب

 

آدرس ایمیل: info@onyxmine.com
وب سایت: www.onyxmine.com
آدرس دفتر مرکزی: آدرس1 : خوی، بلوار ولیعصر، کوچه اعتمادیه3، پلاک 10 و آدرس2: خوی، کیلومتر 10  جاده تبریز، سنگبری نعیمی
تلفن همراه: 0914-1611183(نعیمی) و 3613685-0914 (هاشم زاده)
آدرس1 : خوی، بلوار ولیعصر، کوچه اعتمادیه3، پلاک 10 و آدرس2: خوی، کیلومتر 10  جاده تبریز، سنگبری نعیمی