معدن مرمر کهک شرقی

معدن مرمر کهک شرقی

مدیریت: اسماعیلی

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمر و رنگی (مرمر سبز و چوبی، تراورتن گردویی، قرمز و رنگین کمان) 

آدرس2: محلات، شرکت عقیق سنگ محلات

تولیدات: سنگ گردویی

تلفن: 0864-33264303 : 3264228 -0864
نمابر 0864-3373303
آدرس دفتر مرکزی: محلات، تقاطع جاده آبگرم، کیلومتر 3 جاده آبگرم
تلفن همراه: 0918-1663265 : 0918-1659023 : 0918-3652529
محلات، تقاطع جاده آبگرم، کیلومتر 3 جاده آبگرم
0864-33264303 : 3264228 -0864