معدن کاران سپاهان

معدن کاران سپاهان

مدیریت: امیرمسعود خراسانی

تولیدکننده: دستگاه، لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری، سیم مغزی، پاکت

آدرس ایمیل: trade.madankaran@gmail.com
وب سایت: www.madankaran.com
تلفن: 031-33801280
نمابر 031-33807670
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امنا، بین چهارراه 18و20، جنب رستوران تک
تلفن همراه: 0913-1151073
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امنا، بین چهارراه 18و20، جنب رستوران تک
031-33801280