مدیریت: کرمی

فروشنده و تهیه کننده: لوازم معدنی و راهسازی کمپرسور سیم برش الماسه، سیم بکسل و لوازم ایمنی

نمابر 0864-3323441
آدرس دفتر مرکزی: محلات، نیم‌ور، خیابان امام خمینی، فروشگاه معدن کالا
تلفن همراه: 0918-1663539
محلات، نیم‌ور، خیابان امام خمینی، فروشگاه معدن کالا