معرق سنگ اصفهان

معرق سنگ اصفهان

مدیریت: وحید چایچیان
تولیدکننده: سنگ معرق تزئینی (مناسب برای لابی، پاگرد، سالن پذیرایی)، ابزار نما رومی و ابزار پروفیل

 

Telegram: moaraghstone
Instagram :Sangemoaraghesfahan

آدرس ایمیل: isfahanmoaragh@gmail.com
تلفن: 0313-3803991
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 22 سنگ معرق اصفهان
تلفن همراه: 0913-2087335
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 22 سنگ معرق اصفهان
0313-3803991