معرق سنگ فراهانی

معرق سنگ فراهانی

مدیریت: علی فراهانی فرزام

تولیدکننده: تابلو ســنگ‌های معرق

 

آدرس ایمیل: ali.farzam83@yahoo.com
تلفن: 021-33897035-7
نمابر 021-33890836
آدرس دفتر مرکزی: تهـران، بزرگراه بعثت، تقاطع بعثت، ضلع جنوب غربی چهار راه شــهرزاد، پلاک36
تلفن همراه: 0912-1015679
تهـران، بزرگراه بعثت، تقاطع بعثت، ضلع جنوب غربی چهار راه شــهرزاد، پلاک36
021-33897035-7