ملکان پایدار آذر

ملکان پایدار آذر

مدیریت: کریم آذر

نماینده انحصاری بوتو، ویندا و استارمکس در ایران

 

آدرس ایمیل: info@paydarazar.com
وب سایت: www.paydarazar.ir
تلفن: 021-33540100-200-300
آدرس دفتر مرکزی: تهران،  خیابان امیرکبیر شرقی، مجتمع خلیج فارس، طبقه پنجم، واحد 502
تهران،  خیابان امیرکبیر شرقی، مجتمع خلیج فارس، طبقه پنجم، واحد 502
021-33540100-200-300