مدیریت: ملک‌زاده

 

 

تلفن: 24- 56901920 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد،  بلوار زکریا، سنبل5
تلفن همراه: 0912-3893749 و 1331359-0912
تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد،  بلوار زکریا، سنبل5
24- 56901920 -021