مدیریت: مجید ملکزاده

تولیدکننده: سنگ مشکی، ســیاه زفره

آدرس ایمیل: info@malekstone.ir
وب سایت: www.malekstone.ir
تلفن: 021-56548931 , 021-56548912
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، بعد از شورآباد، خیابان مهدی‌آباد، خیابان شــکوفه، صنایع سنگ ملک
تلفن همراه: 0912-1885282
جاده قدیم قم، بعد از شورآباد، خیابان مهدی‌آباد، خیابان شــکوفه، صنایع سنگ ملک
021-56548931 , 021-56548912