ملک پور مجتمع معادن و کارخانه سنگبری

ملک پور مجتمع معادن و کارخانه سنگبری

مدیریت: ملکپور

تولیدکننده: تراورتن قرمز، لیموئی، گردویی آذرشهر و مرمر هشترود به صورت کوپ و بریده صادراتی و داخلی

نمابر 041-34228844
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، آذرشهر، کمربندی، سه راهی مراغه، روبروی پل هوایی
آذربایجان شرقی، آذرشهر، کمربندی، سه راهی مراغه، روبروی پل هوایی