ملک پور مجتمع معــادن و کارخانه سنگبری

ملک پور مجتمع معــادن و کارخانه سنگبری

مدیریت: ملک‌پور

تولیدکننده: تراورتن قرمز، لیموئی، گردوئی آذرشــهر و مرمر هشترود به صورت کوپ و بریده صادراتی و داخلی

 

 

 

تلفن: 041-34228844
نمابر 041-34228844
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، آذرشهر،  کمربندی، سه راهی مراغه، روبروی پل هوایی
آذربایجان شرقی، آذرشهر،  کمربندی، سه راهی مراغه، روبروی پل هوایی
041-34228844