ملیکا صنایع تولیدی

ملیکا صنایع تولیدی

مدیریت: محمد اعتمادی

تولیدکننده: انواع رزین ماستیک، چسب سنگ

آدرس ایمیل: m.etemadi12@yahoo.com
تلفن: 021-33740612
نمابر 021-33374263
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 426
تلفن همراه: 0912-6793564 : 1650605-0939
تهران، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 426
021-33740612