مدیریت: مرادمهر

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 02133608707
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بین پل بعثت و آزادگان، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 177 و 222
تلفن همراه: 09127643049
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بین پل بعثت و آزادگان، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 177 و 222
02133608707