مدیریت: حجارزاده

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن کرم

خلخــال، مرمریــت کرم نمیــن، مرمریت

شکلاتی امپریال

آدرس ایمیل: info@mahdiarstone.com
وب سایت: www.mahdiarstone.com
تلفن: 021-56232574
نمابر 021-56232207
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
تهران، اتوبان قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
021-56232574