مهدیه صنایع سنگ

مهدیه صنایع سنگ

مدیریت: طهرانی

عرضه انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-33881719
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 223
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک 223
021-33881719