مهدیه صنایع سنگ

مهدیه صنایع سنگ

مدیریت: طهرانی

عرضه انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-33881719
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، پلاک223
آدرس کارخانه: گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، نبش خیابان تولید
گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، نبش خیابان تولید
021-33881719