مهدی تراشکاری

مهدی تراشکاری

مدیریت: کاکائی

تولیدکننده: انواع دستگاههای سنگبری

تلفن: 031-33807382
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 26 چهارراه دوم، پشت سنگبری سالار
تلفن همراه: 0913-3278919 * 0913-2175814
اصفهان، محمودآباد، خیابان 26 چهارراه دوم، پشت سنگبری سالار
031-33807382