مدیریت: مهدی امینی

تهیه و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55091073
نمابر 021-55051580
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، بازار سنگ ایران، پلاک 17و 18
تلفن همراه: 09121373633
تهران، فدائیان اسلام، نرسیده به پل بعثت، بازار سنگ ایران، پلاک 17و 18
021-55091073