مهدی نژاد سنگبری

مهدی نژاد سنگبری

مدیریت: صفر مهدی نژاد

تولیدکننده: تراورتن ماکو (لیموئی و پرتقالی) و مرمریت خوی (کرم، قرمز و صورتی)

تلفن: 0914-1613329 , 0914-4611028 , 0914-3631754
آدرس دفتر مرکزی: چای پاره، شهرک صنعتی چای پاره
تلفن همراه: 0914-1613329 , 0914-4611028 , 0914-3631754
چای پاره، شهرک صنعتی چای پاره
0914-1613329 , 0914-4611028 , 0914-3631754