مهرگان سنگ دهبید

مهرگان سنگ دهبید

مدیریت: مرادیان

تولیدکننده: مرمریت دهبید

تلفن: 021-77629969
آدرس دفتر مرکزی: فارس، دهبید، شــهرک صنعتی صفاشهر، فاز2
آدرس معدن: سعدی شمالی، خیابان قائدی، پلاک 27
تلفن همراه: 0912-1230492 , 0912-7989200
فارس، دهبید، شــهرک صنعتی صفاشهر، فاز2
021-77629969