مهساب ماشین

مهساب ماشین

مدیریت: محمودیان

تولیدکننده: انواع ماشینآلات سنگبری
(گرانیت، ماربل)

تلفن: 02533440131-3
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 9، نرسیده به پلیس راه
تلفن همراه: 0912-1511125
قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 9، نرسیده به پلیس راه
02533440131-3