مهکام سنگ پارس

مهکام سنگ پارس

مدیریت: علی کامکار

تولیدکننده: مرمریت، ماربل و تراورتن (اسلب و تایل)

آدرس ایمیل: info@mahkamstone.com
وب سایت: www.mahkamstone.com
تلفن: 031-46412347-9
نمابر 031-46412350
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، اتوبان نائین، شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی)، فاز اول، خیابان سوم شرقی، شرکت مهکام سنگ پارس
تلفن همراه: 0913-3253525
اصفهان، اتوبان نائین، شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی)، فاز اول، خیابان سوم شرقی، شرکت مهکام سنگ پارس
031-46412347-9