مدیریت: تاجیک

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 02177012286
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، ورودی حکیمیه رضوان دهم
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 3 شهرک صنعتی، خیابان هشتم
تلفن همراه: 0912-2882551 * 0912-2005761
تهران، اتوبان بابایی، ورودی حکیمیه رضوان دهم
02177012286