مه یاس مجتمع معادن

مه یاس مجتمع معادن

مدیرعامل: مهدی صفایی

بهرهبردار: شرکت بینالمللی مه یاس

نوع سنگ: مرمر مه یاس سبز، مرمر مه یاس طلایی، مرمر مه یاس سفید، تراورتن مه یاس کرم، تراورتن مه یاس لیمویی، تراورتن مه یاس قرمز، گرانیت مه یاس قرمز

آدرس ایمیل: mahyas@mahyas.org
وب سایت: www.mahyas.org
آدرس معدن: استان یزد، شهرستان مهریز، بخش تنگ چنار، 8 کیلومتر بعد از روستای علی‌آباد چهلگزی