مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: سنگهای تراورتن (خرمایی، سیلور، دودی، سفید، کرم)

تلفن: 031-33801414-15
نمابر 031-33801416
آدرس دفتر مرکزی: جاده تهران - اصفهان، 200 متر بعد از ورودی پالایشگاه، شهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
تلفن همراه: 0913-2222515 , 0913-1111567
جاده تهران - اصفهان، 200 متر بعد از ورودی پالایشگاه، شهرک صنعتی بختیار دشت، خیابان کاج
031-33801414-15