مدیریت: میر اعلائی

تولیدکننده: سنگ تراورتن، چینی و کریستال

تلفن: 39- 56909038 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، شقایق 2، پلاک13
تلفن همراه: 1574718 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، شقایق 2، پلاک13
39- 56909038 -021