مدیریت: میرحیدری

تلفن: 051-36656665 , 051-36653065
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی، سه راه دانش، شهر سنگ، جراح 1
تلفن همراه: 0915-1150036
مشهد، جاده آسیایی، سه راه دانش، شهر سنگ، جراح 1
051-36656665 , 051-36653065