میرزائی مرزقانی

میرزائی مرزقانی

مدیریت: میرزائی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55206736 , 021-55207615
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه نفت، شهر سنگ، 15متری چهارم (گل شقایق)، پلاک 7
تلفن همراه: 0912-3791650 , 0912-3432883
جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه نفت، شهر سنگ، 15متری چهارم (گل شقایق)، پلاک 7
021-55206736 , 021-55207615