میرزایی صنایع سنگ

میرزایی صنایع سنگ

مدیریت: ابراهیم میرزایی

تلفن: 021-22321158
نمابر 021-22535909
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی‌هاشم، پاساژ بنی‌هاشم، پلاک 215
تلفن همراه: 0912-1756022
تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی‌هاشم، پاساژ بنی‌هاشم، پلاک 215
021-22321158