مدیریت: بصیری

تولیدکننده: تراورتن مرمریت

وب سایت: www.miadstone.com
تلفن: 021-44122546 , 021-44110273
نمابر 021-44124222
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بعد از بلوار تعاون، بازار سنگ تهران، واحد20
تلفن همراه: 6337470 -0937
تهران، انتهای حکیم غرب، بعد از بلوار تعاون، بازار سنگ تهران، واحد20
021-44122546 , 021-44110273