میلاد صنعت سنگ

میلاد صنعت سنگ

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن حاجیآباد)

نمابر 021-56231963
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن7
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن7