میلاد

مدیریت: حاج محمد انصاری

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن، گرانیت، چینی، گوهره و سنگ آنتیک)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان نیرو دریایی، تهران شرق، نرسیده به انبار 55، به سمت چپ
تهران، خیابان نیرو دریایی، تهران شرق، نرسیده به انبار 55، به سمت چپ
0912-1692404