مینیاتوری قلعه خرگوشی

مینیاتوری قلعه خرگوشی

موقعيت: اردكان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: فرزاد سعيدی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان نظر شرقی، چهاراه توحيد، كوچه 15، پلاک 257

تلفن: 0313-6276960 : 0313-6270438
تلفن همراه: 0913-1180226
0313-6276960 : 0313-6270438