مدیریت: محب محمدی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های مرمریت

 

 

تلفن: 031-33802888 , 031-33807127
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان40  (رحمانی)
تلفن همراه: 0913-1178848
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان40  (رحمانی)
031-33802888 , 031-33807127