مدیریت: مسجدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ایرانی و خارجی، اسلب .تایل

تلفن: 56230319 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک4
تلفن همراه: 2246537 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن9، پلاک4
56230319 -021