تولیدکننده: تراورتن شکلاتی، کرم، قرمز

تلفن: 031-33802263
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، پایین تر از بانک ملت
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، پایین تر از بانک ملت
031-33802263