موقعيت: 10 كيلومتری جنوب غرب آذرشهر

نوع سنگ: تراورتن گردوئی

بهرهبردار: شایان مرمریت شيراز

بهرهبردار: شركت شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک 232، طبقه 3

 

تلفن: 021-88500991
021-88500991