نبوت گروه معدنی و فرآوری سنگ

نبوت گروه معدنی و فرآوری سنگ

مدیریت: جلیلهاشمی

تولیدکننده: مرمریت دهبید خراسان (اسلب و تایل) و گرانیت مروارید

آدرس ایمیل: info@nabovat.com
وب سایت: www.nabovat.com
تلفن: 051-36669850 (10 خط)
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
آدرس کارخانه: مشــهد، جــاده فریمان، کیلومتر 27
آدرس معدن: نیشابور، جاده کدکن، کیلومتر 57، معدن مرمریت دهبید خراسان
تلفن همراه: 1134229 -0915
مشــهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36669850 (10 خط)