نسترن الیگودرز

نسترن الیگودرز

مدیریت: داودی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

تزئینی

تلفن: 021-55226964
نمابر 021-55226965
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جــاده قدیم قم، ابتدای خیابان شهرســنگ، بین خیابان 6و 7، پلاک 58
آدرس کارخانه: الیگــودرز، کیلومتر7جاده ازنا، روبروی پلیس راه
تلفن همراه: 0912-1272735
تهران، جــاده قدیم قم، ابتدای خیابان شهرســنگ، بین خیابان 6و 7، پلاک 58
021-55226964