نسرین سنگبری

نسرین سنگبری

مدیریت: نوراله اخوان

تولیدکننده: انواع گرانیت

تلفن: 031-33800959
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، فرعی 38
تلفن همراه: 1190531 -0913 (نوراله اخوان) و 3129478-0913 (دایی حسینی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، فرعی 38
031-33800959