مدیریت: احمد ابراهیمی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

 

آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، کوچه چهارم، سنگبری نظر
تلفن همراه: 8650610 -0918 (فیروزی)
دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، کوچه چهارم، سنگبری نظر
8650610 -0918 (فیروزی)